Jak zapůsobit na svobodnou dívku z Ukrajiny?

Není žádný pochyb o tom, jak moc záleží na prvním dojmu. Je to právě první dojem, který často rozhodne o naší chuti strávit s daným člověk víc času. Jak ale udělat dobrý dojem na dívku z jiné země jako je Ukrajina?

Ukrajinské dívky mnohem silněji vyznávají tradiční hodnoty, než jejich západní protějšky. To znamená manželství, rodinu a víru. Dává smysl, že pokud se žena setká s mužem z jiné země, má větší ambice, než krátkodobé povyražení. Toho by si mohla dost užít i doma a nemusela by kvůli tomu ani opustit město, ve kterém žije. Pokud vás uvidí, jako někoho s kým by si dokázala představit společný život, tak máte mnohem větší šance, že uděláte dobrý první dojem, než někdo s kým by mohla být zábava, ale kdo by se zároveň nedokázal postarat ani o zlatou rybku.

Víra je ošemetné téma, ale zároveň jedno, na které s ženami s Ukrajiny dozajista narazíte. Mnoho Ukrajinských dívek vyrostlo v tradičních rodinách, kde víra hraje významnou roli v osobním životě jednotlivců, tak i jako pojidlo širších komunit lidí. Ovšem není třeba být naprosto stejného vyznání. Nejdůležitější je tolerance a pochopení pro přesvědčení druhého člověka.

Takto by se asi daly shrnout kulturní faktory, které ovlivňují, jakou šanci máte zapůsobit na svobodnou dívku z Ukrajiny. Tím že je budete mít na paměti, ale ještě nemáte zdaleka vyhráno. Dívka, se kterou půjdete na rande, si bude navíc všímat těch samých věcí, jako dívka z vaší rodné země.

Váš celkový vzhled a způsoby budou hrát nepopiratelnou roli a proto si zaslouží extra pozornost. Elegantní oblečení, které telegrafuje vaši schopnost se o sebe postarat a pečlivost si dát záležet na zapůsobení na druhého člověka, je základ. Rozhodně si všimněte také toho, co má na sobě žena, se kterou budete. Dobře položený kompliment dokáže udělat opravdu hodně.

Každá kultura je trochu jiná a tak není dobré čekat, že ženy z Ukrajiny budou stejně výřečné, jako vaše krajanky. Tím že budete pozorně naslouchat všemu, co vám řekne, ukážete, že máte upřímnou snahu ji poznat a zároveň ji dáte sebevědomí zapomenout na svůj přízvuk.

To že jste na dobré cestě, poznáte podle toho, jak uvolněně spolu budete schopni komunikovat. Humor je skvělý pro navození společné řeči a celkové zapůsobení, jako někdo s kým je zábava trávit čas a kdo stojí za bližší poznání.

Ať už budete dělat cokoliv, neuvažujte o vašem shledání jako o lovu na divou zvěř. Jakoukoliv ženu garantovaně odpudí, když uvidí, jak se pokoušíte oslnit těmi samými fintami jako desítku mužů před vámi. 


Ukrainian and Russian Marriage Agency BeHappy2Day